Конкурс за длъжността “Уредник” в Художествена галерия град Добрич

Обявление

Художествена галерия град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Уредник”.

       1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;

Професионално направление – изобразително изкуство, теория на изкуствата; Професионален опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство в съответното професионално направление, отговарящо на тематичния обхват на колекциите на галерията;

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

 Като предимство се счита:

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

Чуждоезикова подготовка;

Добра компютърна грамотност.

1.2. Кратко описание на длъжността:

Работи за осъществяване на галерийното дело в областта на събирателската, фондова, научно-изследователска, експозиционна и популяризаторска работа, съгласно Закона за културното наследство и наредбите в областта на музейното дело.

Спазва нормативните разпоредби.

Отговаря за съхранението, опазването и състоянието на творбите в постоянна експозиция.

Участва в изготвяне в експозиционни документи – тематични структури, тематико-експозиционни планове и др.

Участва в съставянето на различни видове картотеки, свързани с художествения фонд.

Участва в уреждането на изложби, оказва методическа помощ при уреждане на художествени изложби извън ХГ.

Изготвя тематични беседи за различни кръгове публика с научна, популяризаторска и образователна цел.

Участва в образователните програми на Галерията.

Отговаря за визуалното представяне на изложбите и постоянната експозиция в сайта и др. рекламни материали на ХГ.

Участва в разработването на проекти за финансиране в областта на културата.

        2.  Необходими документи за кандидатстване:

Заявление за участие

Документ за самоличност за справка

Документ за завършено образование (копие)

Професионална автобиография

Документ за трудов стаж (копие)

Медицинско  свидетелство  (представя се при първоначално постъпване на работа)

Други документи, ако кандидатът притежава такива – за научно звание или научна степен, професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, владеене на чужд език /копия/;

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично /или чрез пълномощник/ в Художествена галерия – Добрич, ул. България 14, Главен счетоводител,

 от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:30 до 17.00 часа.

Лице за контакт: Златинка Георгиева. Телефон за контакти: 058/602215

     4. Срок за подаване на документите: 29 март 2022 година включително.

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи на 30 март 2022 г.

Списъкът на допуснатите до събеседване  ще бъде публикуван  на електронната страница на Художествена галерия – Добрич – http://dobrichgalley.org

 и на електронната страница на Община град Добрич.

     5.2. Събеседване на 31 март 2022 г.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!

Enable Notifications OK No thanks