Application for a temporary exhibition

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ДОБРИЧ

ЗАЯВЛЕНИЕ

за временна изложба

От

Художник/Организатор……………………………………………………………………………………………

Адрес: град …………………………….ул. ………………………………………………………                                                    Тел. …………………………………….е-mail………………………………………………………………….

 

Заявявам  желание да ползвам зала за временна изложба в Художествена галерия – Добрич/ ХГ/  за периода от …………………………………………. до ………………………………………, за…………………………………………………………………………………………………………………………………

Художникът/организаторът  е необходимо да представи : концепция, снимков материал, адрес на сайт, каталог и др. материали за автора, брой творби и размери за одобрение от Галерийния съвет. При включване в изложбения календар художникът/ организаторът сключва договор с ХГ и заплаща такса в размер на 20 /двадесет/ лева на ден, регламентирана в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община гр. Добрич в сила от 11.12.2020 г..

Срокът за временна изложба се уговаря за не по-малко от 10 дни.

 

Запознат съм с условията за ползване на експозиционно пространство.

 

Подпис:

Дата ……………………..20…. г.

Гр. Добрич

Comming soon actual information

We use cookies to ensure that we provide you with the best experience on our website. If you continue to use this site, we will assume that you accept the Privacy policy!

Enable Notifications OK No thanks