Допуснати до събеседване кандидати за длъжността “Музеен педагог“ в Художествена галерия град Добрич

П Р О Т О К О Л

№ 01/23.02.2022 г.

Днес, 23.02.2022 г. в 10.00 ч., съгласно Заповед  № РД-06-12/16.02.2022 г. на директора на Художествена галерия град Добрич се събра комисия в състав:

Председател: Златинка Димитрова Георгиева – главен счетоводител и ЧР

и членове:

1. Венета Иванова – главен уредник

2. Милена Алджабари – главен уредник

Комисията проведе работно  заседание за проверка по документи за допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за обявеното свободно работно място за длъжността „ Музеен педагог“.

Комисията констатира следното:

По реда на постъпване на заявленията за участие са подадени от:

1. Валя Михайлова Иванова

2. Георги Георгиев Елмазов

3. Зорица Христова Обретенова

4. Милен Христов Николов

 След като разгледа подадените документи за кандидатстване и тяхното съотвествие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши:

Допуснати кандидати до събеседване, по реда на постъпване на заявленията:

1. Валя Михайлова Иванова

2. Георги Георгиев Елмазов

3. Зорица Христова Обретенова

4. Милен Христов Николов

Допуснатите кандидати ще бъде информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Събеседването ще се проведе на 25.02.2022 г. в 9.30 ч. в Художествена галерия град Добрич.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!

Enable Notifications OK No thanks