Отдели

ЧОЛАКОВ

Димитър Николов Чолаков

Роден на 25.07. 1954 г. в Попово. Завършва /1981/ ХА-София, специалност живопис при проф. Св. Русев.