Отдели

АЛЕКСАНДРОВ

Здравко Александров Канчелов

Роден на 09.03.1911г. в с. Мокреш, Михайловградско. Починал 1998 г. Завършва /1935/ ХА-София, специалност декорация при проф. Васил Захариев.