Отдели

ИЛИЕВ

Димитър Константинов Илиев

Роден на 29.09. 1959 г. в гр. София. Починал 1992 г. Завършва /1984/ ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, специалност живопис при С. Памукчиев.