Отдели

МИНЕВ

Минчо Василев Минев

Роден на 20. 04. 1945 г. в с. Драгоево, Шуменско. Завършва (1975) ХА - София,  специалност скулптура при проф. Величко Минеков.